ตามที่ ฮวงจุ้ยการกระจายและการวางแนวของพื้นที่ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ทุกวันเช่นบ้านของเราหรือที่ทำงานมีอิทธิพลโดยตรงต่อพลังงานที่สำคัญของเราปรับเปลี่ยนมันสององค์ประกอบหลักในการปฏิบัตินี้คือ หยิน และ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม