ป้องกันการรักษาโรคฟันผุ

การรักษาเชิงป้องกันมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยเสี่ยงแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันผุ:

  • แขก: ป้องกันฟันผ่านแอพพลิเคชั่นของฟลูออไรด์และวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน
  • อาหาร: ควบคุมหรือลดปริมาณน้ำตาล
  • จุลินทรีย์: เพื่อต่อสู้กับคราบแบคทีเรียมันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขอนามัยช่องปากที่ดีที่สุดโดยวิธีการทางกายภาพ (การแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อการใช้ไหมขัดฟัน) และสารเคมี (ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ใช้น้ำยาบ้วนปาก)
  • เวลา: ใช้มาตรการสุขอนามัยทันตกรรมทันทีหลังจากที่ได้รับน้ำตาลเพื่อควบคุมการผลิตกรด

เพื่อป้องกันฟันผุสิ่งสำคัญคือต้องไปหาหมอฟันบ่อยๆเพื่อแก้ไขฟันปลอม ควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง

การรักษาทางทันตกรรมเมื่อฟันผุมีชัย

ในโรคฟันผุเหล่านั้นซึ่งมีผลกระทบเฉพาะเคลือบฟัน แอพลิเคชันฟลูออไรด์.

หากการผุกร่อนส่งผลกระทบต่อเนื้อฟันเนื้อเยื่อที่ผุจะต้องถูกลบออกโดยการแกะสลักโพรงและจากนั้นอุดด้วยวัสดุบูรณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ใช้มากที่สุดคือ มัลกัม, คอมโพสิตเรซินและไอโอโนเมอร์แก้ว.

เมื่อโรคฟันผุส่งผลกระทบต่อรากหรือเยื่อกระดาษอย่างถาวร รักษารากฟันซึ่งประกอบด้วยการกำจัดเยื่อกระดาษ (เนื้อเยื่อที่อยู่ภายในฟัน) และเติมด้วยวัสดุที่เรียกว่า guttapercha พื้นที่ที่เคยครอบครองเยื่อกระดาษ

ฟันผุรู้ได้ไง (ตุลาคม 2019).