อุบัติเหตุทางไฟฟ้า สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมใด ๆ ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายเคเบิล อุบัติเหตุทางไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานและในบ้านและส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือขาดความสนใจเมื่อใช้เครื่องจักรที่เป็นปัญหา

รู้จักกับ สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุทางไฟฟ้า และการคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาประเภทนี้:

  • การสัมผัสโดยบังเอิญกับสายเคเบิลที่ไม่มีการป้องกันหรือเสียหายที่อยู่ในอุ้งมือ
  • การจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด
  • การจัดการของเต้าเสียบไฟฟ้าที่ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า
  • สายไฟฟ้าแรงสูง: ในกรณีของเส้นเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสโดยตรงเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้า แต่เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าสูงมากประกายไฟก็สามารถก่อให้เกิดอาร์คไฟฟ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสายเคเบิล
  • ฟ้าแลบ
  • อุบัติเหตุในที่ทำงานเนื่องจากขาดการควบคุมเครื่องจักร
  • อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อและความประมาทเลินเล่อในสถานที่ทำงาน อย่าทำตามขั้นตอนตามโปรโตคอลที่ออกแบบมาการใช้งานในทางที่ผิด ...
  • ในกรณีของเด็กเล็กพวกเขาสามารถวางสิ่งของในซ็อกเก็ตหรือกัดและทำลายสายไฟ