คำแนะนำบางอย่างเมื่อเดินทางไปยังประเทศที่ ความโกรธ เป็นโรคประจำถิ่น (นั่นคือที่ใดก็ตามที่มีแบคทีเรียอยู่เสมอและมีการระบาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง) สามารถนำไปสู่ ป้องกันการแพร่กระจาย กับบาซิลลัสVibrio...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม