โรคตับแข็ง สะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายที่เพิ่มขึ้นและไม่สามารถย้อนกลับได้ใน ตับ. การบาดเจ็บนี้ทำให้เนื้อเยื่อตับรักษา (พังผืด) และโครงสร้างที่ผิดปกติให้เกิดขึ้นเช่นก้อนเนื้อเยื่องอก...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม