ใครทำไม่ได้ ลดความยุ่งยากในชีวิตของคุณ มีแนวโน้มที่จะเสียใจ การไร้ความสามารถในการทำให้ปัญหาและการตัดสินใจง่ายขึ้นมักจะส่งผ่านค่าใช้จ่ายทางอารมณ์และทางสังคมที่มีราคาแพงซึ่งไม่สามารถมองเห็นชีวิตในอีกต่อไป เป็นมิตร.

ความวิตกกังวลและความเครียดเป็น ผลกระทบหลัก ที่ต้องทนทุกข์ทรมานคนที่มีความซับซ้อนอยู่เพราะพวกเขามีความไม่แน่นอนและความไม่พอใจอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ทางอารมณ์นี้สวมใส่ในแต่ละวันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติในการพัฒนาโรคทางกายภาพ (ความดันโลหิตสูงปัญหาทางเดินอาหารปวดกล้ามเนื้อนอนไม่หลับปวดหัว ฯลฯ ) หรือความผิดปกติทางจิต (ความวิตกกังวลซึมเศร้าติดยาเสพติด ... )

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พวกเขาเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตที่ได้รับอันตรายจากการขาด ความสะดวก. โดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่ลดความซับซ้อนให้หันไปมากเกินไปโดยการไปถึง ไอเสีย กับคนอื่น ๆ ที่มักจะเบื่อกับการอยู่กับใครสักคนที่ไม่แน่ใจและในหลาย ๆ กรณีทึกทักเอาเอง เดา ความคิดของคุณ ดังนั้นคนที่ไม่ลดความซับซ้อนบ่อยครั้งจึงเป็นเป้าหมายและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่ขัดขวางความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ในที่สุด, เครื่องบินทำงาน มันก็มักจะได้รับผลกระทบในคนประเภทนี้ ความยากลำบากในการตัดสินใจความสงสัยอย่างต่อเนื่องที่ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นหรือความจริงที่ว่าทุกอย่างทำเพื่อพวกเขา ขึ้นเนินจำกัด พวกเขาเมื่อทำงานบางอย่างที่จำเป็นต้องมีจิตใจที่รวดเร็วและการปฏิบัติ