สิ่งที่สำคัญที่สุดในการหยุดยั้ง dyspraxia ก็คือการวินิจฉัยโรคตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องจากการบ่งชี้ต้น ๆ ของความผิดปกติทางจิตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อรูปแบบและการรักษาที่หลากหลาย

ในการควบคุมของเด็กที่มีสุขภาพดีปกติในศูนย์สุขภาพกุมารแพทย์จะประเมินความคืบหน้าของการพัฒนาตามมาตรฐานสำหรับแต่ละวัยอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุปัญหาได้ในหลายกรณี มีการทดสอบเฉพาะและตารางที่ผ่านการตรวจสอบโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ต่างๆที่สามารถมีส่วนร่วมในการปรับแต่งเพิ่มเติม การวินิจฉัยโรค dyspraxia หรือกลุ่มอาการของเด็กที่น่าอึดอัดใจ.

โดยทั่วไปแล้ว การพยากรณ์โรคของ dyspraxia เป็นเรื่องที่ดีและมีเพียงส่วนน้อยที่สุดเท่านั้นที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมปกติของพวกเขาในชีวิตผู้ใหญ่

วิธีการแก้ไขปัญหามักเป็นแบบสหสาขาวิชา ดังนั้นความผิดปกติของมอเตอร์จะได้รับการปฏิบัติโดยนักกายภาพบำบัดนักบำบัดการพูดจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดปกติของการพูดและนักประสาทวิทยาของ apraxia อุดมการณ์ อย่างไรก็ตามหนึ่งในกุญแจสำคัญที่สุดใน การรักษา dyspraxia คือผู้ปกครองเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ที่บ้าน

ต่อไปนี้เป็นแนวทางและคำแนะนำสำหรับการรักษากลุ่มอาการของโรคเด็กที่น่าอึดอัดใจ:

  • หาก dyspraxia ส่งผลกระทบต่อการประสานงานให้ทำแบบฝึกหัดเช่นเล่นเครื่องดนตรีเดินขึ้นและลงบันไดกำลังทำงานฝีมือ ...
  • หาก dyspraxia ส่งผลกระทบต่อคำพูด: เทคนิคการฝึกอบรมlogopédicoสามารถทำได้เช่นการเคลื่อนไหวภาษาขึ้นและลงเคลื่อนไหวขากรรไกรหรือแก้ม ...
  • หากมีส่วนร่วมในพื้นที่อารมณ์การบำบัดที่ช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ที่เครียดและทักษะทางสังคมจะได้รับการทำงาน
  • เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองต้องเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก ๆ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเห็นคุณค่าความสามารถของพวกเขาและรู้วิธีที่จะบีบพวกเขาให้ได้มากที่สุด

Graves's Disease : Diagnosis and Treatment / การวินิจฉัย และการรักษาโรคเกรฟ (ตุลาคม 2019).