การวินิจฉัยโรคไข้สมองอักเสบในช่วงต้น มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้การรักษาเฉพาะถ้ามีและควบคุมอาการเพื่อป้องกันความเสียหายของสมองอย่างรุนแรง สิ่งสำคัญที่สุดในการวินิจฉัยโรคนี้คืออาการทางคลินิกซึ่งสามารถช่วยแพทย์ในการสงสัยโรค ด้วยเหตุนี้แพทย์จะทำการสัมภาษณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยและในกรณีส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันกับสมาชิกในครอบครัว

ในการทดสอบเสริมเพื่อวินิจฉัยว่าสามารถทำการวินิจฉัยโรคไข้สมองอักเสบได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเจาะเอว. ต้องขอบคุณของเหลวในสมอง (ซึ่งเป็นของเหลวที่หล่อลื่นสมอง) และได้รับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อไวรัส การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่สำคัญคือ PCR (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส)ซึ่งตรวจพบว่ามีหรือไม่มีไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบบ่อยขึ้นในน้ำไขสันหลัง

การทดสอบที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อตรวจหาโรคไข้สมองอักเสบคือ การทดสอบการถ่ายภาพของระบบประสาทส่วนกลาง เช่นการคำนวณเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ควรดำเนินการ CT ก่อนทำการเจาะบั้นท้ายเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในที่สำคัญและการเจาะสามารถทำได้ดี MRI ไม่ใช่การทดสอบฉุกเฉิน แต่มีประโยชน์ในการทำวันหรือหลายชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการเพราะบางครั้งโรคไข้สมองอักเสบทำให้สมองของเราสว่างในภาพเหล่านี้ การทดสอบที่มีประโยชน์ก็คือ encephalogram (EEG) เพราะมันช่วยให้เรารู้ว่ามีความเสียหายต่อกิจกรรมไฟฟ้าของสมองและประเมินความน่าจะเป็นของโรคลมชักว่าเป็นผลสืบเนื่องหรือไม่

KrobKrueng 193/2 โรคสมองอักเสบเฉียบพลัน...ภัยร้ายที่คาดไม่ถึง (ตุลาคม 2019).