ไปยัง วินิจฉัย อย่างถูกต้องว่าคนที่ทนทุกข์ทรมาน หัวใจล้มเหลว ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบที่ซับซ้อนมันเป็นสิ่งจำเป็นเท่านั้นที่แพทย์ทำการสัมภาษณ์ทางคลินิกที่สมบูรณ์และสำรวจผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ในการสัมภาษณ์เขาจะถามเกี่ยวกับอาการที่ผู้ป่วยกังวลมากที่สุดความรุนแรงและในสถานการณ์ที่ปรากฏ ในการตรวจผู้ป่วยจะฟังเสียงหัวใจหรือเสียงพึมพำของปอดเพื่อตรวจสอบว่ามีเลือดนิ่งหรือไม่และจะมองหาอาการบวมน้ำที่ข้อเท้า

ส่วนที่เหลือของการทดสอบดำเนินการเพียงเพื่อยืนยันการวินิจฉัยสร้างความเข้มของหัวใจล้มเหลวและกำจัดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง การทดสอบที่แพทย์จะขอคือ:

  • ตรวจเลือด: ตรวจสอบระดับของเซลล์เม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเกลือแร่และออกซิเจนในเลือด วันนี้มีโมเลกุลที่มีความสนใจเป็นพิเศษในภาวะหัวใจล้มเหลว Brain Natriuretic Peptide หรือ BNP สารนี้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์หัวใจล้มเหลวและในเวลาอันสั้นจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและการควบคุมของโรคนี้
  • คลื่นไฟฟ้า: มันจะออกกฎการเปลี่ยนแปลงในจังหวะการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นในขนาดของหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย
  • หน้าอก x-ray: แพทย์สามารถตรวจสอบได้ว่าหัวใจขยายใหญ่ขึ้นหรือไม่และหากปอดมีเลือดสะสมอยู่
  • echocardiography: ทุกวันมีความสำคัญมากขึ้นในการกำหนดความดันโลหิตในหัวใจและวัดขนาดโดยตรง

Good Evening / รักษา..ภาวะหัวใจล้มเหลว 12 September 2012 (ตุลาคม 2019).