โรคลมชักคืออะไร? โรคลมบ้าหมู เป็นหนึ่งในโรคทางระบบประสาทเรื้อรังที่สำคัญที่สุดและแพร่หลายซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ทำให้สมองเกิดอาการชักกำเริบซึ่งไม่เพียง neurobiological...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม