คาร์โบไฮเดรต พวกเขาเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมอาหารของนักกีฬามืออาชีพ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่มองข้ามความต้องการของโปรตีนและไขมัน...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม