อุดมคติคือการรักษาปัญหาก่อนเข้า ช็อกแต่ถ้าเมื่อเหยื่อได้รับการปฏิบัติอยู่ในสถานะนั้นการกระทำใน การปฐมพยาบาล พวกเขาจะต้องถูกนำไปช่วยระบบไหลเวียนเลือดเพื่อให้เลือดสามารถไปถึงอวัยวะต่าง ๆ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม