นี่คือตัวอย่างง่ายๆ เคล็ดลับเพื่อรับความยืดหยุ่นมากขึ้น ในแต่ละวันของคุณและรู้วิธีที่จะเผชิญกับความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ:

  • พยายามทำให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีความสำคัญอย่างเหมาะสม: อย่าขยายปัญหาและขจัดความคิดที่หายนะออกจากหัวของคุณ ทิ้งวลีที่ไม่มั่นคงเช่น "และถ้า ... " และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่และตอนนี้
  • เป็นตัวของตัวเองที่ตัดสินใจชีวิตของคุณเองและอารมณ์ของคุณ: พยายามตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างมีเหตุผล เมื่อสิ่งต่าง ๆ ผิดพลาดอย่าทรมานตัวเองด้วย 'ทำไม' และมุ่งเน้นไปที่ 'วิธีที่จะเอาชนะมันหรือแก้ไขมัน' ในกรณีที่เป็นไปได้
  • อย่าละอายที่จะรู้สึกอารมณ์ด้านลบเช่นความกลัวความวิตกกังวลความเศร้าหรือความโกรธ ความทุกข์ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มีความหมายเหมือนกันกับสุขภาพจิต
  • คุณเป็นพันธมิตรหลักของคุณ: คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองและความสำเร็จของคุณในการกระตุ้นตนเองในโอกาสที่คุณมีช่วงเวลาที่เลวร้าย
  • สร้างตลอดชีวิตของคุณด้วยเครือข่ายผู้คนที่เพียงพอ (ครอบครัวเพื่อน ฯลฯ ) ที่ทำให้คุณรู้สึกรักและปลอดภัย ความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวกทำหน้าที่สนับสนุนทางสังคมที่รองรับผลกระทบของอารมณ์ด้านลบและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของคุณ
  • มีส่วนร่วมในปัญหาของคนอื่น ช่วยพวกเขาและอย่ามุ่งความสนใจไปที่ตัวคุณเองเท่านั้น มันจะช่วยให้คุณสัมพันธ์กับความเป็นจริงสร้างความผูกพันทางสังคมและรู้สึกดี