สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อพูดถึง ป้องกันการแช่แข็ง คือการรู้ปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดขึ้น บางส่วนของเหล่านี้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นลมแรง, หนาวจัดและความชื้นสูง ดังนั้นเมื่อคาดว่าคุณจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้เสื้อผ้าพิเศษกับความเย็นกันน้ำและตัดลมอย่าออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ค้นพบความร้อนและความร้อนที่จะหาย และรองเท้าที่คับหรือแน่น

ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การแช่แข็งมีความเกี่ยวข้องกับ ความสามารถของร่างกายในการควบคุมตนเอง. การบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตและในสถานการณ์เช่นนี้ยากต่อการรักษาความร้อนในทุกส่วนของร่างกาย นอกจากนี้โรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ vasoconstriction ของหลอดเลือดโดยเฉพาะในมือเท้าและใบหน้า

ในกรณีที่สัมผัสกับความเย็นเป็นเวลานานเป็นเวลานาน ป้องกันการแช่แข็งที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรักษาอาหารที่ดีที่ให้ ผลงานของแคลอรี่ เหมาะสมเช่นพักผ่อนดี

นอกจากนี้หากเราพบว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่มีอากาศหนาวจัดเช่นในพายุหิมะเราต้อง เพิ่มกิจกรรมของร่างกาย และเคลื่อนไหวต่อไปดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียความร้อนตลอดเวลา