นอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วการสนับสนุนของสภาพแวดล้อมที่ใกล้ที่สุดนั้นมีความสำคัญมากแม้ว่าผู้คนที่ประสบกับความก้าวร้าวประเภทนี้จะซ่อนมันไว้จากครอบครัวและเพื่อน ๆ หากเป็นกรณีของคุณและคุณรู้จักใครที่ได้รับความเดือดร้อน การโจมตีของธรรมชาติทางเพศCAVAS (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการถูกทำร้ายทางเพศ) แนะนำ:

  • อย่าซักถามรายละเอียดหรือตำหนิเหยื่อ
  • อย่าเสนอการตัดสินที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิถีชีวิตของพวกเขา
  • แนะนำให้เขาบอกเลิกและขอการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เขายังไม่ได้ทำ

นอกจากความรู้สึกห่วงใยจากครอบครัวและเพื่อน ๆ แล้ว การสนับสนุนทางจิตวิทยาเฉพาะด้าน มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเอาชนะเหตุการณ์ของลักษณะเหล่านี้ นักจิตวิทยาช่วยเหยื่อในสถานที่แรกที่จะไม่รู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรับรู้และยอมรับความรู้สึกที่เหตุการณ์นี้กระตุ้นเช่นความโกรธความโกรธความเศร้าหรือความสับสนในหมู่คนอื่น

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่ได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ที่จำเป็น นอกจากนี้นักจิตวิทยาจะลดขอบเขตของความเครียดโพสต์บาดแผลและนำไปสู่การฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจของเหยื่อนั่นคือการกู้คืนความสามารถในการมีสมาธิและการตัดสินใจ เช่นเดียวกันการสนับสนุนพิเศษจะช่วยให้บุคคลพัฒนาความกล้าแสดงออกและเรียนรู้เทคนิคในการป้องกันที่หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้อีกครั้ง