ในกรณีส่วนใหญ่ของการตาบอดสียกเว้นผู้ที่มีความอ่อนโยนผู้ป่วยและผู้คนรอบตัวเขาเริ่มตรวจพบความผิดปกติทางสายตาบางอย่างในระหว่างการทำกิจกรรมประจำวันโรงเรียนและอื่น ๆ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม