จาก 0% ถึง 33%

เด็กสงบมาก

พฤติกรรมของลูกคุณดีมาก มากจนบางทีมันก็เป็นการดีที่จะสังเกตเขาในกรณีที่มีปัญหาในการยับยั้งพฤติกรรมของเขา

จาก 33% ถึง 66%

เด็กที่ใช้งานอยู่ภายในปกติ

ความไม่สงบที่ลูกของคุณนำเสนอนั้นสามารถเข้าใจได้ในช่วงปกติ หากพฤติกรรมของคุณไม่รบกวนชีวิตของคุณ (ครอบครัวเพื่อนโรงเรียน ฯลฯ ) อย่าเพิกเฉย เพียงแค่สอนให้เขาเคารพกฎ

จาก 66% ถึง 100%

เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นเป็นไปได้

ดูเหมือนว่าลูกของคุณมีปัญหาความสนใจการควบคุมแรงกระตุ้นการเรียนรู้พฤติกรรมหรืออารมณ์ สิ่งนี้สามารถแนะนำปัญหาสมาธิสั้นที่ควรได้รับการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญ