จาก 0% ถึง 33%

ยินดีที่ได้รู้จัก

คุณเห็นด้วยกับลักษณะทางกายภาพของคุณ ความจริงนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น แน่นอนว่าตาอย่าไปทำบาปส่วนเกิน

จาก 33% ถึง 66%

คุณเห็นด้วยกับรูปลักษณ์ของคุณ

คุณพอใจกับตัวเองถึงแม้ว่าคุณต้องการที่จะปรับปรุงร่างกายของคุณ ใช้การวิจารณ์ตนเองนี้เพื่อปรับปรุงและไม่ทำให้คุณรู้สึกแย่ มันก็ดีถ้าเป็นไปได้เพื่อปรับปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบ

จาก 66% ถึง 100%

คุณไม่ชอบอะไรเลย

ไม่มีการวิจารณ์ที่แย่ไปกว่าตัวเอง หากคุณไม่ชอบตัวเองคุณจะไปชอบคนอื่นอย่างไร! อย่าลืมว่าคุณเป็นจดหมายแนะนำตัวที่ดีที่สุดและเสริมกำลังของคุณ!