จาก 0% ถึง 33%

ไม่มีอะไรที่ไม่ปลอดภัย

คุณเชื่อมั่นในความสามารถในการตัดสินใจของคุณดังนั้นคุณจึงดำเนินการอย่างปลอดภัย นี่เป็นเรื่องปกติ แต่ระวังอย่าทำมากเกินไปในบางสถานการณ์

จาก 33% ถึง 66%

ความไม่มั่นคงในระดับที่เหมาะสม

คุณต้องการใช้เวลาก่อนตัดสินใจ ทัศนคติเช่นนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ระวังอย่าสร้างทางเลือกที่มากเกินไปไม่ควรตัดสินใจ

จาก 66% ถึง 100%

ไม่ปลอดภัยมาก

ระดับความไม่มั่นคงของคุณบล็อกคุณและข้อเท็จจริงนี้อาจเป็นปัญหาได้มากกว่าการทำให้คุณสับสน อย่ากลัวความผิดพลาด จากพวกคุณเรียนรู้และจากการเอาชนะคุณจะได้รับความมั่นใจ