ในการ มะเร็งกระเพาะอาหาร การเพิ่มจำนวนเซลล์ผิดปกติภายในกระเพาะอาหารเกิดขึ้น การแพร่กระจายนี้อาจเป็นพิษเป็นภัยในกรณีส่วนใหญ่หรือมะเร็งเนื้องอกอ่อนโยนของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารพวกเขาคือ ติ่ง...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม