หนึ่งในปัญหาที่ควรหลีกเลี่ยงและโดยทั่วไปในหมู่บ้านคือผู้สูงอายุถูกแยกออกจากสังคม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานประชากรต่ำหรือสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ของเมืองมันไม่ง่ายเสมอไปที่ข้อมูลจะไปถึงผู้อยู่อาศัยดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรับปรุงช่องทางการสื่อสารเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและวิธีปกติ ของการออกอากาศ (วิทยุและโทรทัศน์)

อย่างไรก็ตามมาตรการอื่น ๆ เทคโนโลยีน้อยลง แต่ยังมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม บูรณาการของ ผู้สูงอายุในชนบท ในสังคมทั่วไป:

  • ห้องสมุดในชนบท: พวกเขาจะเสนอหนังสือนิตยสารหนังสือพิมพ์และวิดีโอที่ทันสมัยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยผู้สูงอายุในการเข้าถึงและอ่าน
  • อาสาสมัครจากสภาพแวดล้อมในเมืองยินดีที่จะไปทุกสัปดาห์เพื่อเข้าเมืองและจัดวันสนทนาเพื่อพูดคุยกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  • เสนอแก่ผู้สูงอายุว่าพวกเขายอมแพ้ห้องในบ้านของพวกเขาเป็นที่พักเพื่อการพักผ่อนสำหรับคนหนุ่มสาวในวิธีการควบคุมและควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะอยู่ร่วมกันสองสามวันกับผู้คนจากเมืองและความผูกพันของสหภาพระหว่างคนสองรุ่นนี้จะได้รับการส่งเสริม
  • ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีขึ้นสามารถมีส่วนร่วมในค่ายชนบทสำหรับเด็กซึ่งพวกเขาจะสอนว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอย่างไรและแม้แต่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และพืช