ทำให้ตัวเองอยู่ในมือของ นักกายภาพบำบัด ไม่ได้หมายความว่าบทบาทของผู้ปกครองไม่อยู่ในเกม ในทางตรงกันข้ามผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่าผู้ปกครองเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมของผู้เชี่ยวชาญใน กายภาพบำบัดเด็ก. "การ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม