โครโนกราฟคืออะไร?tocograph เป็นอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ลงทะเบียนจำนวนและความเข้มของการหดตัวของมดลูกที่เกิดขึ้นเองก่อนการคลอด...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม