ความจริงของการค้นพบยีนที่มีการกลายพันธุ์ที่ช่วยให้การพัฒนาของโรคฮันติงตันนำไปสู่การทดสอบการวินิจฉัยที่มองหาจำนวนครั้งที่ยีนซ้ำในรหัสพันธุกรรมของเรา (ซ้ำ) เราสามารถรู้ ถ้าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม