ความดันเลือดต่ำของหลอดเลือด คุณทำได้ ป้องกัน มาตรการดังต่อไปนี้:

  • ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดน้ำที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเป็นลมหมดสติ การกินคาเฟอีนเล็กน้อยทุกวันสามารถช่วยป้องกันความดันโลหิตต่ำได้
  • อย่ากินแอลกอฮอล์อัตราการเต้นของหัวใจที่หดหู่และตัวเลขความดันโลหิตลดลง
  • รักษาอาหารที่สมบูรณ์และสมดุล การบริโภคผักผลไม้และอาหารที่มีเกลือเป็นสิ่งสำคัญ
  • ทำการออกกำลังกายระดับปานกลาง แต่ต้องควบคุมเสมอ อย่าจบโดยฉับพลันหรือทำกิจกรรมเสี่ยง ๆ หากคุณไม่พร้อม
  • เมื่อคุณลุกขึ้นจากโซฟาหรือเตียงคุณต้องทำมันทีละน้อยนั่งอยู่ในระหว่าง
  • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คับแคบและร้อนเช่นฝักบัวน้ำอุ่นหรือรถไฟใต้ดินในเวลาเร่งด่วน
  • ใช้ยาของคุณกับคุณเมื่อคุณเดินทางและรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถแจ้งแพทย์หากคุณเป็นลม