ไปยัง ป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่ม การปฏิบัติสุขอนามัยขั้นพื้นฐานทั้งส่วนตัวและในระดับอาหารเมื่อเตรียมอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นพิษต่ออาหาร

มาตรการป้องกันที่จะต้องปฏิบัติตามมีดังนี้:

  • ล้างมือให้สะอาด อย่างรอบคอบวันละหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะจัดการและเตรียมอาหารก่อนอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ำ การล้างมืออย่างถูกต้องด้วยสบู่เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกกลุ่มอายุ
  • ฆ่าเชื้อวัตถุ ที่อาจปนเปื้อนโดยอุจจาระที่ติดเชื้อ (รวมถึงห้องน้ำฆ่าเชื้อหลังจากที่พวกเขาถูกใช้โดยผู้ที่ติดเชื้อ Campylobacter)
  • ควบคุมการ การจัดการสิ่งขับถ่าย อย่างเข้มงวด ควรทิ้งผ้าอ้อมเด็กที่ติดเชื้อไว้ในถุงที่ปิดผนึกและบริเวณที่ทำผ้าอ้อมควรทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อเด็กวัยเรียนติดเชื้อเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมมาตรการสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะในเรือนเพาะชำเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในเด็ก มาตรการเหล่านี้สามารถขยายได้สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในสถานพยาบาล
  • ตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ของห่วงโซ่อาหาร การผลิตการแปรรูปและการเตรียมอาหาร.
  • ปรุงอาหารหรือพาสเจอร์ไรส์ที่ปนเปื้อนเนื่องจากความร้อนทำลายแบคทีเรีย (การกระทำที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)
  • พยายามจัดการน้ำเสียด้วยวิธีที่ดีที่สุด (ในประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เพื่อการชลประทานในด้านการเพาะปลูกหรือเพื่อการบริโภค
  • อย่าดื่มน้ำจากแม่น้ำ หรือพื้นที่อื่น ๆ ใกล้กับพื้นที่เลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะมีการปนเปื้อน
  • หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ทำกับมัน (นั่นคือเพียงดื่มนมพาสเจอร์ไรส์หรือต้ม)

Bệnh mùa mưa bão Đối phó các bệnh dễ mắc trong mùa mưa (ตุลาคม 2019).