ปลาทูน่า มันเป็นปลาที่ใช้และชื่นชมในทุกอาหารของโลก มันเป็นหลัก ความเจริญ มีสาเหตุมาจากโลกาภิวัตน์ของอาหารเอเชียและญี่ปุ่นที่พวกเขาใช้ในการ ปลาดิบประกอบด้วยแผ่น ปลาทูน่าดิบ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม