บทบาทของการ หญิงวัยกลางคน ในการตั้งครรภ์มันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันช่วยให้ผู้หญิงมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาที่พวกเขามีอยู่แล้วให้ความปลอดภัยจากความรู้ทางสรีรวิทยาของผู้หญิงการติดตามสถานะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ การพัฒนาของทารกภายใน

ในระหว่างตั้งครรภ์ผดุงครรภ์ในการฝึกปฏิบัติตามหน้าที่ดังต่อไปนี้:

  • ประสานงานการนัดหมายกับนรีแพทย์ สำหรับการรับรู้และการแก้ไข ultrasounds และการวิเคราะห์
  • รายงาน ทดสอบว่าแม่ในอนาคตควรทำอย่างไร ในแต่ละขั้นตอนของการตั้งครรภ์
  • ให้คำแนะนำการตั้งครรภ์ถามและตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยและความกลัวของพวกเขา
  • ควบคุมวิวัฒนาการของการตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาภายในปกติด้วยการวัดความดันโลหิตการควบคุมน้ำหนักการเจริญเติบโตของมดลูกโดยการวัดเส้นรอบวงท้องและตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ฟังการเต้นของหัวใจของทารก
  • แนวทางปฏิบัตินิสัยนิสัยเพื่อสุขภาพ ในเรื่องของโภชนาการสุขอนามัยกิจกรรมประจำวันการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุ้งเชิงกรานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตั้งครรภ์ ...
  • มันเป็นความรับผิดชอบ เพื่อสอนหลักสูตรการศึกษาของมารดา และแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น
  • เสนอเคล็ดลับเพื่อลดความรู้สึกไม่สบาย ปกติของแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์