ไต่ปัจจุบันเรียกว่า ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเป็นการผ่าตัดที่ทำมานานหลายศตวรรษ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม