ไมเกรนสามารถแสดงอาการที่แตกต่างกันมาก. ที่พบบ่อยที่สุดคือระบบประสาทระบบทางเดินอาหารและมีความละเอียดอ่อน อาการไมเกรน ที่พบมากที่สุดคือ:Fonofobia และ photophobia:...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม