เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยการฝึกฝน ปั๊มร่างกายสิ่งสำคัญคือต้องเลือกให้ดี น้ำหนัก ที่คุณจะทำงานนับด้วยคำแนะนำของจอภาพเฉพาะ ปั๊มร่างกาย มันขึ้นอยู่กับการทำซ้ำหลายครั้งดังนั้นเราจะต้องสามารถเสร็จสิ้นชั่วโมงออกกำลังกายโดยไม่รู้สึกผ่อนคลายหรือเหนื่อยล้าจนเกินไป

หากเรามีรูปแบบร่างกายเพียงเล็กน้อยเราสามารถเริ่มเรียนได้โดยไม่ต้องมีน้ำหนักจากนั้นทำงานกับบาร์และเพิ่มน้ำหนักให้กับบาร์ขณะที่เราเดินไป

นอกจากนี้แม้ว่าคุณจะคุ้นเคยกับการทำงานในห้องยกน้ำหนัก แต่คุณต้องคำนึงถึงการออกกำลังกายด้วย ปั๊มร่างกาย พวกเขาปรับให้เข้ากับกิจกรรมนี้และพวกเขาแตกต่างจากที่ดำเนินการที่นั่นดังนั้นคุณไม่สามารถคาดหวังที่จะยกกิโลกรัมเดียวกัน การปรับน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

แม่นยำเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บก็สำคัญเช่นกัน ดำเนินการเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังดังนั้นก่อนที่ชั้นแรกของเราเราควรพูดคุยกับจอภาพเพื่ออธิบายการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานที่สุดและวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำพวกเขา ในระหว่างชั้นเรียนเราจะต้องไม่มองข้ามคำแนะนำของครูและเราจะต้องใส่ใจกับสัญญาณที่ส่งมาจากร่างกายของเราเองเพื่อควบคุมจังหวะได้ดีและปรับการเคลื่อนไหวและโค้งในวิธีที่เหมาะสม

และอย่าลืมเช่นเคยจำเป็นต้อง รักษาความชุ่มชื้นอย่างเหมาะสมก่อนระหว่างและหลังการฝึก หากจำเป็นคุณสามารถเลือกดื่มเครื่องดื่มไอโซโทนิกได้เช่นกัน