ในทุกโรคที่มีอาการท้องเสียใน รักษา shigellosis การให้ความชุ่มชื้นเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงระยะเฉียบพลันของโรคที่ต้องมีการเปลี่ยนของเหลวและอิเล็กโทรไลต์เพื่อชดเชยการสูญเสียที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นที่นิยมมากกว่าเสมอ ความชุ่มชื้นในช่องปาก (เพื่อจุดประสงค์นี้มีซีรั่มหรือเครื่องดื่มที่มีเกลือแตกต่างกันในท้องตลาดซึ่งอนุญาตให้เติมของเหลวและไอออนิกได้อย่างถูกต้อง) แต่ในกรณีที่มีอาเจียนจำนวนมาก การคืนน้ำจะกระทำทางหลอดเลือดดำ.

ด้วยความเคารพต่อ การให้อาหารเมื่อคุณมีอุจจาระน้อยกว่า 3-4 อุจจาระต่อวันคุณควรค่อย ๆ แนะนำอาหารที่เป็นของแข็งในปริมาณเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบว่ามีความอดทนที่ดี

พวกเขาจะต้องบริโภค อาหารฝาด เช่นข้าว, มันฝรั่ง, ขนมปังปิ้ง, สัตว์ปีกที่ปรุงหรือย่าง, ปลาที่ปรุงแล้วหรือซุปบางชนิด ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทอื่น ๆ เช่นนมหรือผลิตภัณฑ์นม (แม้ว่าจะมีโยเกิร์ตตามธรรมชาติและชีสสดตามการปรับปรุงที่เกิดขึ้น) ของหวานผลไม้และผักดิบถั่วบางชนิดหรือ เครื่องดื่มเย็น ๆ นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันจำนวนมากหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นเครื่องเทศหรือเผ็ด

การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ มันมีประสิทธิภาพเนื่องจากจะช่วยลดระยะเวลาการขับถ่ายของจุลินทรีย์และระยะเวลาของอาการ อย่างไรก็ตาม Shigella บางสายพันธุ์สามารถพัฒนาความต้านทานต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้กันมากที่สุด

การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างใดอย่างหนึ่งจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยและดัชนีความต้านทานของบริเวณที่เกิดโรค การบำบัดทางเลือกในพื้นที่ที่มีดัชนีความต้านทานต่ำคือ cotrimoxazoleแม้ว่ายาอื่น ๆ เช่น quinolones หรือ azithromycin.

หากไม่มียาปฏิชีวนะการติดเชื้อจะหายไประหว่างสี่ถึงแปดวันส่วนใหญ่แม้ว่าในกรณีที่รุนแรงที่สุดอาการอาจยังคงมีอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์

การพยากรณ์โรคดีมากสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่แม้ว่าในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีอาจมีภาวะแทรกซ้อนจำนวนมากขึ้น