มีอยู่สองกลุ่มหรือ ประเภทของ myasthenia gravis มีความแตกต่างกันอย่างมากในทางคลินิกตาเกี่ยวกับสายตาและ gravis myasthenia gravis:

Oast myasthenia gravis

คิดเป็น 20% ของ MG เจ็ดในสิบที่ได้รับผลกระทบเริ่มมีอาการตา; ของพวกเขา 80% พัฒนาเป็นรูปแบบทั่วไปใน 1-3 ปี ครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้เป็นแบบเซรุ่ม

ลักษณะทั่วไป myasthenia gravis

คิดเป็น 80% ของคดีทั้งหมด กล้ามเนื้อตา, ลำต้นและแขนขาได้รับผลกระทบ มันรวมถึงรูปแบบอื่น ๆ :

  • bulbar: กล้ามเนื้อของใบหน้าเพดานปากการพูดการกลืนได้รับผลกระทบ
  • ระบบทางเดินหายใจ: การมีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ (ที่ร้ายแรงที่สุด)
  • น้ำเหลือง: ผู้ป่วย 6-12% ไม่มีแอนติบอดีต่อ acetylcholine receptor แต่ 50% มีแอนติบอดีต่อต้านชะมดซึ่งบ่งชี้ว่ามีการพยากรณ์โรคที่แย่กว่า
  • ทารกแรกเกิดชั่วคราว: 10-20% ของทารกแรกเกิดของมารดา myasthenic มี MG เนื่องจากการผ่านของแอนติบอดีโดยรก ทำให้เกิดการร้องไห้อ่อนแรงดูดลำบากกล้ามเนื้ออ่อนแรง มันจะปรากฏใน 48-72 ชั่วโมงและสามารถนานถึง 2-3 เดือน มันเป็นชั่วคราว
  • ชักนำโดยยา: "Penicillamine" (สำหรับโรคไขข้ออักเสบ) สามารถกระตุ้น myasthenia ชั่วคราว
  • การให้อภัยที่เกิดขึ้นเอง: ใน 20% ของกรณีในปีแรกของการวิวัฒนาการ

 

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG- Vejthani Hospital (ตุลาคม 2019).