เมื่อคุณเริ่มต้นด้วยตัวเอง รับการคุกคามหรือการดูแคลนผ่านเครือข่ายหรือรู้ว่าใครได้รับมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสื่อสารกับบุคคลที่สามารถเบรกกับสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้ปกครองในกรณีของผู้เยาว์ สิ่งเหล่านี้จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งอาจมีตั้งแต่การเพิกถอนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังผู้เยาว์รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องก่อนศาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการที่เหมาะสม

สำหรับเรื่องนี้แต่ละประเทศกำลังพัฒนาแผนปฏิบัติการของตนเองในกรณีของการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตหรือ ciberbullyingในกรณีที่หน่วยงานด้านตุลาการและตำรวจมีการประสานงานกันระบุผู้รุกรานและนำมาตรการการห้ามปรามครั้งแรกมาใช้และในกรณีที่ไม่มีการหยุดยั้งการล่วงละเมิดผู้อื่นจะมีลักษณะทางอาญาที่อาจนำไปสู่

เบาะแสในการตรวจจับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตในเวลา

สิ่งพื้นฐานคือมันถูกตรวจพบโดยเร็วที่สุดเพราะผลกระทบที่มีต่อเหยื่อจะลดลงและกระบวนการกู้คืนจะเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการปรากฏตัวของอาการเรื้อรังจะหลีกเลี่ยง ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตวิทยายากที่จะเอาชนะ

พฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้และไม่อยู่กับร่องกับรอยปัญหาในการประนีประนอมของความฝันหรือความเหนื่อยล้าที่มากเกินไปอาจเป็นอาการแรกที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองตรวจจับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นจะมีพฤติกรรมเก็บตัวแยกทางสังคมและลดประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นสัญญาณสำหรับครูว่านักเรียนมีปัญหา