ขอแนะนำ ดำเนินการ PCR ในทุกสถานการณ์ที่คุณต้องการตรวจจับเชน DNA และขยายมันไม่ว่าจะทำการศึกษาเกี่ยวกับมันหรือเพื่อให้สามารถระบุลำดับที่แน่นอนได้ ตัวอย่างเช่นในต่อไปนี้:

 • การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการระบุเชื้อโรคคือการแยกเชื้อในวัฒนธรรมทางจุลชีววิทยา แต่บางครั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการได้เช่นกันเพราะวิธีการเพาะเลี้ยงนั้นยากหรือแพงเกินไป ในกรณีเหล่านี้ PCR สามารถตรวจจับสารพันธุกรรมของจุลินทรีย์ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ ตัวอย่างสามารถเป็นประเภทใดก็ได้:
  • เลือด
  • สารหลั่งคอหอย
  • สารหลั่งทางช่องคลอด
  • สารหลั่งทางทวารหนักหรืออุจจาระ
  • ท่อปัสสาวะตกขาวหรือปัสสาวะ
  • การตรวจชิ้นเนื้อ (ผิวหนังไขกระดูกตับ ฯลฯ )
  • เสมหะ
 • การตรวจหาการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม: โรคทางพันธุกรรมเกิดจากการกลายพันธุ์ของโฟกัสในภูมิภาคของ DNA เฉพาะ การศึกษาพวกมันโดยตรงนั้นยากมากซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเลือกที่จะคูณ DNA ทั้งหมดของตัวอย่างก่อนและทำการศึกษาด้วยฐานที่กว้างขึ้น สิ่งนี้เป็นการยืนยันการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ เช่นโรคปอดเรื้อรัง, อาการชักกระตุกของฮันติงตัน, โรค Rendu-Osler-Weber, และอื่น ๆ
 • การศึกษาด้านกฎหมายยา: การใช้งานแพร่หลายในด้านนี้และมีแอปพลิเคชั่นมากมาย บ่อยที่สุดคือการระบุศพ, การศึกษาหลักฐานของฉากอาชญากรรม, การตรวจสอบกรณีการทารุณกรรมทางเพศ, การศึกษาพ่อและอื่น ๆ พวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับการขยายของ DNA เพื่อศึกษาลำดับของมันได้อย่างง่ายดาย
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบ: ไวรัสเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีและบีพบได้บ่อยในเลือดของผู้ติดเชื้อ ควรมีการศึกษาระดับของโรคนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงของโรคและเพื่อการตรวจดีเอ็นเอด้วยวิธี PCR

ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ด้วยการ CPR และใช้เครื่อง AED (ตุลาคม 2019).