ขณะนี้มีโอกาสรอดชีวิต 95% หรือมากกว่าในทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักระหว่าง 1,500 ถึง 2,500 กรัม แต่คนที่น้ำหนักน้อยมีอัตราการตายสูง...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม