อุณหภูมิของร่างกายของเราเป็นฟังก์ชั่นที่ควบคุมอย่างสมบูรณ์และควบคุมอย่างประณีตโดยศูนย์ควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งอยู่ในสมอง (มลรัฐ)...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม